Povratak na VRH

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Koreni učenja su gorki, ali su plodovi slatki. ARISTOTEL

TESTOVI

Promo video škole

Časopis

МАТУРСКЕ ТЕМЕ

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки језик

Француски језик

Руски језик

Италијански језик

Латински језик

Психологија

Филозофијa

Социологија

Историја

Географија

Биологија

Математика

Физика

Хемија

Рачунарство и информатика

Музичка култура

Ликовна култура

Реторика и беседништво

Увод у општу лингвистику

 

Српски језик и књижевност

 1. Филозофија апсурда у Камијевом „Странцу''
 2. Уметнички свет модерног психолошког романа „Браћа Карамазови''
 3. Гетеово трагање за смислом живота у трагедији „Фауст''
 4. Историја и легенда у Андрићевом роману „На Дрини ћуприја''
 5. Проблем „нечисте крви'' у књижевном делу Борисава Станковића
 6. Чежња за лепотом и слободом у „Коштани'' Борисава Станковића
 7. Крах чвека у „Процесу'' Франца Кафке
 8. Интимне и породичне драме у роману „Корени'' Д. Ћосића
 9. Психолошки портрети Андрићевих ликова у роману „На Дрини ћуприја''
 10. Прича и причање у „Проклетој авлији'' И. Андрића
 11. Антигона – хероина класичне грчке трагедије
 12. Љубави ренесансних песника (Данте, Бокачо, Петрарка)
 13. Шарл Бодлер – уклети песник модерне Француске
 14. Ерос и Танатос у роману „Нечиста крв'' Б. Станковића
 15. Под маском лудила („Хамлет'', В. Шекспир)
 16. Књижевност старог века траје кроз векове и на њој почива читава једна цивилизација
 17. Очовечена природа у циклусу песама „Списак“ Васка Попе
 18. Тврдичлук у Молијеровом и Стеријином књижевном делу
 19. Свет антике у Дантеовом „Паклу''
 20. Жак Превер – песник љубави
 21. Слика света у Толстојевом делу „Ана Карењина''
 22. Трагични неспоразуми у Пушкиновом „Евгенију Оњегину''
 23. Уметност приповедања Лазе Лазаревића
 24. Хумор и иронија у „Горском вијенцу'' Петра Петровића Његоша
 25. Старо и ново у патријархалном Нишу у делима Стевана Сремца
 26. Домановићева сатира као реалистички показатељ једног разореног друштва
 27. „Балкански шпијун'' Д. Ковачевића – црнохуморна комедија
 28. Поетика Борхесове кратке приче
 29. Светли ликови наше народне епике
 30. Животне радости и елегична расположења у поезији Бранка Радичевића
 31. Слика париског друштва у Балзаковом роману „Чича Горио''
 32. Жена у поезији српских модерниста
 33. Уметнички свет модерног психолошког романа „Дервиш и смрт'' М. Селимовића
 34. Раскољников и драма савести у роману „Злочин и казна'' Ф. М. Достојевског
 35. Слика обреновићевске Србије у роману „Корени “ Добрице Ћосића
 36. Општељудски смисао „Горског вијенца“ П. П. Његоша
 37. Кривица – демон страховладе у делу „Процес“ Ф.Кафке
 38. Мост као симбол живота и вечности у делу Иве Андрића
 39. Слика послератне Србије у роману „Кад су цветале тикве“ Д.Михаиловића
 40. „Име руже“ као постмодернистички трилер Умберта Ека
 41. Хесеова потрага за сопственим Ја у роману „Сидарта“
 42. Орвелов тоталитаристички свет у роману „1984.“
 43. Схватање савременог човека и света у Бекетовој драми „Чекајући Годоа“
 44. Женски ликови у делима Боре Станковића
 45. Моралне дилеме и психолошка стања Р.Р. Раскољникова
 46. Поезија српских симболиста
 47. Критика власти у комедијама Бранислава Нушића
 48. Дон Кихотов свет
 49. Хуманизам у делу Стефана Лазаревића
 50. Проблем сувишног човека у делима Чехова и Ћосића
 51. Бодлер, симболиста-декадент
 52. Свет уметности у делима Ива Андрића
 53. Бранко Миљковић – песник прејаке речи
 54. Филозофија и психологија Ф. М. Достојевског
 55. Функционални стилови у медијима данас
 56. Вук Стефановић Караџић – реформатор српског језика и правописа
 57. Систем зависних реченица у савременом српском језику
 58. Систем независних реченица у савременом српском језику
 59. Творба именица
 60. Творба придева
 61. Творба глагола
 62. Деклинација именица у савременом српском језику
 63. Временска и модална значења личних глаголских облика
 64. Напоредне конструкције
 65. Падежни систем српског књижевног језика
 66. Гласовне алтернације у српском језику
 67. Творба речи у српском језику
 68. Значењски односи међу лексемама
 69. Састав лексике и сфере употребе речи српског књижевног језика
 70. Фразеологија и фразеологизми српскога језика
 71. Свети Сава као писац
 72. „Покондирена тиква“ некад и сад
 73. Сукоб новог и старог у делима Б. Станковића
 74. Дескриптивни и рефлексивни мотиви у поезији Ј. Дучића
 75. Мотив моста у делима И. Андрића
 76. „Странац“ себи и другима
 77. „Странац“ – метафора за људску отуђеност
 78. Страх и самоћа у Борхесовој причи „Чекање“
 79. Елементи криминалистичке прозе у  причи „Чекање“
 80. Прекретничка улога збирке „87 песама“ М. Павловића и „Коре“ В. Попе у српском песништву

Nazad

Енглески језик

 1. ‘Othello’ – The Tragedy Of Innocence, Gullibility And  Satanic Will And Intelligence
 2. Love And Hate In ‘Romeo and Juliet’
 3. Edgar Allan Poe-Life And Work
 4. A reflection of William Golding’s Lord of the Flies on the contemporary civilization and its downfall
 5. King Arthur And The Knights Of The Round Table
 6. ‘Waiting For Godot’ by Samuel Beckett-The Play Of The Absurd
 7. The Diversity Of Cultures And Characters In Tolkien’s  Works And/Or The Lord Of The Rings
 8. Harry Potter, The Boy Who Lived
 9. Aspects Of The Future In English
 10. The Use Of Past Tenses In English

Nazad

Немачки језик

 1. Franz Kafka: Der Prozess- Die Philosophie des Unsinns im Roman
 2. Temporalsätze: Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit
 3. Relativsätze
 4. Die berühmtesten deutschen Komonisten
 5. Die Märchen der Brüder Grimm
 6. Thomas Mann – Der Tod in Venedig

Nazad

Француски језик

 1. « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry
 2. Albert Camus et la philosophie de l’absurde
 3. Le rapport entre l’individu et la société dans l’œuvre de Camus
 4. Les personnages féminins dans l’œuvre de Balzac
 5. « Le père Goriot » de Balzac
 6. L’absurde et ses manifestations dans « La Cantatrice chauve »
 7. « Les fleurs du mal » de Charles Baudelaire
 8. La tragédie de Madame Bovary
 9. L’argot français
 10.  Les temps passés en français
 11.  Le mode subjonctif
 12.  Les contes de Charles Perrault

Nazad

Руски језик

 1. Евгений Онегин – лишний человек
 2. Анна Каренина:  точка зрения современного человека
 3. Художественные характеристики романа Достоевского «Преступление и наказание»
 4. Наречия в русском языке в сказках Пушкина
 5. Предлоги в сложных предложениях

Nazad

Италијански језик

 1. Il congiuntivo
 2. Il periodo ipotetico
 3. I pronomi relativi
 4. I pronomi diretti, indiretti, combinati e riflessivi
 5. I prestiti in italiano

Nazad

Латински језик

 1. Цицерон као pater patriae
 2. Цицеронoва песмна из  изгнанства
 3. Commentarii de bello Gallico Gaja Julija Cezara

Nazad

Психологија

Nazad

Filiozofija

 1. Сократова филозофска пракса
 2. Платонов концепт идеалне државе
 3. Платонова и Аристотелова политичка филозофија
 4. Декартова метафизика
 5. Лајбницово учење о монадама
 6. Однос вере и разума у средњем веку
 7. Макијавелијев Владалац
 8. Хобсов друштвени уговор
 9. Декартово учење о супстанцији
 10. Кантова етика дужности
 11. Ничеов нихилизам
 12. Кантов категорички императив и етичко „златно правило“
 13. Шопенхауерова песимистична визија света
 14. Филозофија егзистенције Серена Кјеркегора

Nazad

Социологија

 1. Настанак и развој социологије као научне дисциплине
 2. Огист Конт - утемељивач социологије
 3. Социолошке теорије - настанак и развој
 4. Држава - појам, настанак и развој
 5. Политичке партије и организације - настанак и развој
 6. Култура - појам, облици и значај
 7. Масовна култура - кич и шунд
 8. Тотем и табу - установе примитивног друштва
 9. Магија и религија
 10. Религија - појам, настанак и развој
 11. Јеврејска религија - настанак и развој
 12. Хришћанство - настанак и развој
 13. Будизам - настанак и развој
 14. Ислам - настанак и развој
 15. Мит и митологија
 16. Секте у савременом друштву
 17. Породица - настанак и развој
 18. Социјализација личности и фактори који на њу утичу
 19. Медији савремених комуникација и њихов утицај на савремено друштво
 20. Интернет и друштвена стварност
 21. Србија на крају деведесетих
 22. Глобализација као светски процес
 23. Сукоб цивилизација - С. Хантингтон
 24. Настанак и структура Европске уније
 25. Култура и цивилизација
 26. Малолетничка делинквенција
 27. Облици друствених девијантности - алкохолизам и наркоманија
 28. Друствене неједнакости - врсте
 29. Настанак града - од цитаделе до мегаполиса
 30. Еколошки проблеми савременог друштва
 31. Друштвена неједнакост
 32. Град – појам, настанак И развој
 33. Савремена урбанизација
 34. Млади и наркоманија
 35. Феминистички покрет

Nazad

Историја

 1. Александрова филозофија освајања
 2. Атинска демократија
 3. Константин Порфирогенит о Словенима
 4. Унутардинастички сукоби династије Немањића
 5. Српске средњовековне краљице
 6. Милош Обилић мит или стварност
 7. Српска митологија
 8. Упоредна анализа два вожда(Карађорђе и Милош Обреновић)
 9. Српско-турски ратови 1876-1878. године
 10. Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“
 11. Четничке војводе
 12. Грађански рат у Јуигославији 1941-1945.
 13. Ниш под бугарском окупацијом 1916-1918.
 14. Kомунистички покрет у Југославији
 15. Српска војска на Солунском фронту
 16. Холокауст
 17. Адолф Хитлер – настанак нацизма
 18. Свакодневни живот у Србији у време Првог светског рата
 19. Српски хероји Првог светског рата
 20. Оружје у Првом и Другом светском рату
 21. Логор Црвени крст
 22. Операција „Барбароса“
 23. Хладни рат
 24. Истакнуте личности Другог светског рата
 25. Операција „Оверлорд“
 26. Ервин Ромел-Пустињска лисица
 27. Нинбершки процес
 28. Верска политика Стефана Немање

Nazad

Географија

 1. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Сијаринске Бање
 2. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Бање Ковиљаче
 3. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Прибојске бање
 4. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Бање Врдник
 5. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Бање Кањижа
 6. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Бања Палић
 7. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Матарушке Бање
 8. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Пролом Бање
 9. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Луковске Бање
 10. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Богутовачке бање
 11. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Фрушке горе
 12. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Дунава
 13. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Дрине
 14. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Србије
 15. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Египта
 16. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Тајланда
 17. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Непала
 18. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Марока
 19. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Мадагаскара
 20. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Аљаске
 21. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Хаваја
 22. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Шпаније
 23. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Панаме
 24. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Перу-а
 25. Физичко географске одлике и туристички потенцијали Индије

Nazad

Биологија

1. Теорије еволуције

2. Биохемијски  аспекти  ћелијског дисања

3. Биохемијски  аспекти  фотосинтезе

4. Имуни систем и имунитет

5. Синтеза протеина

6. Свет  РНК молекула

7. Одрживи  развој

8. Секвенционирање

9. Мутације

10. Моногенска обољења

11. Грегори Мендел – живот и дело

12. Лековите биљке Нишаи околине(материал прилог раду)

13. Аеро загадјење Нишаи околине

14. Лептири Нишаи околине(материал прилог раду)

15. Лишајеви Нишаи околине(материал прилог раду)

16. Фамилија ружа (хербарски материал прилог раду )

17. Рибе јужноморавског слива

18. Скелет птица (израда скелета)

19. Хормони хипофизе и њихово дејство

20. Вируси

21. Гмизавци Србије

22. Водоземци Србије

23. Постембрионално развиће-метаморфоза код водоземаца(прилог раду )

24. Грађа и функција коре великог мозга

25. Упоредни преглед грађе и функције нервног система

26. Савремени поглед на морфологију ћелије

27. Наследне болести

28. Органи чула вида кичмењак

29. Полни систем човека и гаметогенеза

30. Регулација и механизам  мишићне контракције

Nazad

Математика

1.Математичка логика и скупови

2.Уређено поље реалних бројева

3.Рационални алгебарски изрази

4.Комплексни бројеви

5.Детерминанте и њихова примена

6.Појам функције

7.Квадратна једначина и функција

8.Експоненцијална и логаритамска функција

9.Увод у геометрију

10.Подударност геометријских фигура

11.Вектори

12.Сличност геометријских фигура

13.Питагорина теорема

14.Питагорини бројеви

15.Неједнакости

16.Тригонометријске функције

17.Адиционе формуле

18.Површина многоугла

19.Полиедри

20.Обртна тела

21.Права у равни - планиметријски и аналитички приступ

22.Планиметријска интерпретација круга

23.Аналитичка интерпретација круга

24.Планиметријска интерпретација троугла

25.Елипса

26.Хипербола

27.Парабола

28.Бројни низови

29.Граничне вредности функције

30.Изводи функција

31.Неодређени интеграл

32.Одређени интеграл

33.Математичка индукција

34.Биномна формула

35.Основни елементи комбинаторике

36.Основни појмови теорије вероватноће

 Nazad

Физика

   1. Savremenost i svevremenost teslinih ideja
   2. Mihajlo pupin – život i delo
   3. Žene u nauci – marija kiri
   4. Dinamika fluida
   5. Agregatna stanja i fazni prelazi
   6. Elektromagnetna indukcija
   7. Elektromagnetni talasi
   8. Naizmenična struja
   9. Akustika – izvori i prijemnici zvuka
   10. Talasna optika
   11. Optički instrumenti
   12. Poluprovodnici i njihova primena
   13. Laseri i njihova primena
   14. Prirodna radioaktivnost
   15. Elementarne čestice
   16. Fizika sunca
   17. Sunčev sistem
   18. Komete, meteori i meteoriti
   19. Alternativni izvori energije
   20. Čime se bave fizičari u Cern-u ?

Nazad

Хемија

 1. Структура атома
 2. Хемијска веза
 3. Раствори елекролита
 4. Алкални метали
 5. Земноалкални метали
 6. Халогени елементи
 7. Халкогени елементи
 8. Тријада гвожђа
 9. Засићени угљоводоници
 10. Незасићени угљоводоници
 11. Алкохоли
 12. Алдехиди и кетони
 13. Карбоксилне киселине
 14. Угљени хидрати
 15. Липиди
 16. Протеини
 17. Нуклеинске киселине
 18. Алкалоиди
 19. Антибиотици
 20. Витамини
 21. Хормони
 22. Ензими

Nazad

Рачунарство и информатика

  1. Оперативни системи за мобилне телефоне
  2. Коришћење ИКТ у образовању
  3. Системи за електронско учење
  4. Образовно рачунарски програмски алати
  5. Слободан софтвер у настави
  6. Програм за припрему тестова
  7. 3D анимације
  8. Обрада звука
  9. Обрада слика
  10. Обрада видео записа
  11. Free/Open Source online програми за обраду слика/фотографија
  12. Програми за мапирање ума
  13. Free/Open Source Office пакети
  14. Пројетковање базе података
  15. Систем база података Oracle
  16. Програмски језик Lazarus
  17. Програмски језик C#
  18. Програмски језик C++
  19. Програмски језик Python у образовању
  20. Greenfoot развојно окружење у образовању
  21. Програмски језик Java
  22. Развој Java апликација
  23. Развој Java апликација за Android
  24. Развој видео игара
  25. Пројектовање апликација за мобилне телефоне
  26. Програмски језик JavaScript
  27. Развој веб апликација
  28. Коришћење CMS система за управљање садржајем при креирању веб презентација
  29. Пројектовање и тестирање рачунарских мрежа
  30. Управљање локалном мрежом
  31. Бежичне рачунарске мреже и заштита
  32. Ауторска права
  33. Социјалне мреже
  34. Високотехнолошки криминал
  35. Безбедност и злоупотреба на Интернету
  36. Кahoot – квизови
  37. Енкрипција и безбедност података
  38. Oперативни системи
  39. Развој рачунарске графике
  40. Исталација и подешавање Proxy servera 

Nazad

Музичка култура

 1. Mузичка култура старог века
 2. Mузичка култура средњег века
 3. Духовни и световни облици ренесансе
 4. Инструментална музика ренесансе
 5. Настанак и развој опере у бароку
 6.  Духовни и световни облици барока
 7.  Јохан Себастијан Бах
 8. Георг Фридрих Хендл
 9. Волфганг Амадеус Моцарт-опере
 10. Лудвиг ван Бетовен- симфоније
 11. Програмска музика
 12. Рихард Вагнер – реформа немачке опере
 13. Национална музика у Русији у 19.веку
 14. Петар Иљич Чајковски - балети
 15. Стеван Стојановић Мокрањац
 16. Опера 20.века
 17. Атонални експресионизам, музика 20.века
 18. Џез музика
 19. Музика у Србији у 19.веку
 20. Опера у Италији у 19.веку        

Nazad

Ликовна култура

  1. Клод Моне
  2. Фрида Кало
  3. Микеланђело Буонароти
  4. Салвадор Дали
  5. Микеланђело Каризи Каравађо
  6. Паул Рубенс           
  7. Рембрант Ван Рејн
  8. Огист Реноар
  9. Фотографија као уметност
  10. Антонио Гауди

Nazad

Реторика и беседништво

1. Реторика и етика

2. Софисти и реторичка вештина

3. Говорништво Горгије из Леонтина

4. Демостеново беседништво

5. Цицеронова реторика 

Nazad

Увод у општу лингвистику

 1. Језик и друге друштвене категорије
 2. Језик, култура, нација и раса
 3. Језичке универзалије
 4. Функционални стилови у медијима данас
 5. Социолекатско раслојавање језика
 6. Ноам Чомски и његова улога у развоју савремене лингвистике
 7. Формализације у лингвистици

FNazad

FaceBook

Javne nabavke

Škola u saradnji sa:

Broj poseta

0349183
Danas
Juče
Ova nedelja
Poslednja nedelja
Ovaj mesec
Poslednji mesec
UKUPNO
60
329
2229
2463
5034
11458
349183

Današnja prognoza
1200

7.48%
24.70%
7.65%
0.83%
0.37%
58.98%

Vaša IP:54.234.228.78

Autorska prava zadržava © 2018 Prva niška gimnazija "Stevan Sremac".